Trang Chủ » Quản trị WordPress » Hướng dẫn đăng bài trên website WordPress

Hướng dẫn đăng bài trên website WordPress

Trước tiên mời các bạn cùng tìm hiểu một số khái niệm trước khi viết bài đăng lên website WordPress. Sau khi bạn đã hiểu các khái niệm mời bạn xem video ở cuối mỗi nội dung của Tab để biết cách thêm/ sửa/ xóa chúng.

  • Chuyên mục
  • Trang
  • Thẻ

Chuyên mục là tập hợp các bài viết cùng loại với nhau. Ví dụ Chuyên mục Tin tức để đăng các bài tin tức, Chuyên mục Dịch Vụ để đăng các bài viết dịch vụ hay Chuyên mục Sản Phẩm để đăng các sản phẩm.

Khi nào thì tạo chuyên mục? Bạn chỉ nên tạo mới một chuyên mục khi bạn có nhiều hơn 1 bài viết cùng loại. Trường hợp bạn chỉ có một bài viết duy nhất thì bạn nên tạo Trang (Xem khái niệm Trang ở tab bên cạnh). Ví dụ nhiều website chỉ có một bài viết duy nhất là Giới Thiệu, khi đó bạn nên tạo một trang Giới Thiệu mà không nên tạo một chuyên mục Giới Thiệu và viết một bài viết duy nhất là Giới Thiệu cho chuyên mục này.

Tại sao lại phải tạo chuyên mục? Khi bạn tạo chuyên mục để viết bài, khách hàng đọc hết một bài viết trong chuyên mục của bạn sẽ được hệ thống website giới thiệu các bài viết liên quan tới bài viết mà khách hàng đang đọc. Ví dụ khi khách hàng đang xem một sản phẩm sẽ được website gợi ý những sản phẩm liên quan trong trong cùng chuyên mục của sản phẩm mà khách hàng đó đang xem.

Lưu ý: Bạn cố gắng tạo sơ đồ chuyên mục làm sao để mỗi một bài viết chỉ thuộc vào một chuyên mục duy nhất. Nếu bài viết đã thuộc vào chuyên mục con thì không nên chọn thuộc cả chuyên mục cha nữa. Để tạo chuyên mục được tốt bạn nên tìm hiểu kỹ cách dùng Thẻ Trang ở tab bên.

Trang dùng để tạo các bài viết độc lập, đơn lẻ và có tính duy nhất. Một số trang thường được tạo trên website như:

  • Giới thiệu:Nhiều website có rất nhiều bài giới thiệu khác nhau như Giới thiệu chung Lịch sử phát triển Cơ cấu tổ chức, Trong trường hợp này bạn nên tạo một chuyên mục Giới thiệu để chứa tất cả các bài viết này.
  • Thanh toán: Trên website thường chỉ có một trang thanh toán duy nhất.
  • Liên hệ: Mỗi một website thường chỉ có một trang liên hệ duy nhất mà thôi.

Thẻ hay còn được nhiều bạn quen gọi bằng tiếng anh là Tags, dùng để đánh dấu một lĩnh vực liên quan nào đó của bài viết. Cách hoạt động của Thẻ cũng khá giống với chuyên mục. Ví dụ khi bạn đọc hết một bài báo bạn sẽ thấy một số Thẻ ở cuối bài. Giả sử ở cuối bài có một thẻ tên là Thiết kế web và bạn click chuột vào thẻ đó bạn sẽ thấy một danh sách các bài viết liên quan tới Thiết kế website, các bài viết này có thể thuộc một hoặc nhiều chuyên mục khác nhau.

Một bài viết có thể được gán nhiều thẻ nhưng thường chỉ thuộc một chuyên mục. Về cách thức hoạt động của Thẻ và Chuyên mục khá tương đồng nhau. Chuyên mục thì mang tính chính thống hơn là Thẻ. Chính vì thế mà bạn nên tạo chuyên mục Dịch Vụ thay vì tạo thẻ Dịch vụ.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *