Trang Chủ » Quản trị WordPress » Hướng dẫn quản trị người dùng trên WordPress

Hướng dẫn quản trị người dùng trên WordPress

Để quản trị người dùng trên website WordPress bạn truy cập vào mục Thành Viên. Tại đây bạn có thể thêm mới, sửa hoặc xóa người dùng. Khi thêm mới WordPress cho phép bạn chọn một trong năm nhóm người dùng là Quản lý, Biên tập viên, Tác giả, Cộng tác viên, Thanh viên đăng ký. Vậy trước khi tạo mới hãy cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của các nhóm này là gì, quyền đặc trưng của từng nhóm ra sao? Làm Web Tại Nhà sẽ giải thích trọn vẹn ở bài hướng dẫn này để bạn hiểu rõ nhất vai trò của từng nhóm người dùng.

  • Quản lý – Nhóm người dùng có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong website của bạn.
  • Biên tập viên – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website và quản lý các bài viết khác của những người dùng khác.
  • Tác giả – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các bài đăng của họ mà không có quyền đối với các bài đăng của người dùng khác.
  • Cộng tác viên – Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không có quyền đăng bài ở chế độ công khai. Các bài viết của nhóm người dùng này phải được xét duyệt bởi một người dùng cấp cao hơn trước khi hiển thị công khai cho tất cả mọi người cùng đọc.
  • Thành viên đăng ký – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ như tên, email, điện thoại mà không có bất cứ quyền nào khác.

Khi thêm mới một người dùng website chi cho bạn nhập một số thông tin quan trọng. Nếu bạn muốn chỉnh sửa chi tiết hãy sửa người dùng đó sau khi thêm mới bằng cách vào Thành Viên / Tất cả người dùng và click chọn người dùng cần thay đổi thông tin.

Lưu ý: Khi bạn khai báo Tên và Họ người dùng website sẽ có hai kiểu hiển thị tên khi người dùng đó đăng website đó là Tên + Họ (Tên trước họ sau) và Họ + Tên (Họ trước tên sau). Bạn có thể lựa chọn cách hiển thị tên khi sửa thông tin người dùng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *